Bộ Chính trị họp về công tác phòng, chống Covid-19

20/03/2020 13:11

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban nhân sự

Sáng nay (20/3), tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nguồn: VTV1

Advertisement