Bên trong các khu cách ly F1 của Hải Dương

09/02/2021 14:11

Người khỏi bệnh COVID-19 có thể tái nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 mới

6.100 người trong diện F1 sinh hoạt trong 32 địa điểm cách ly tập trung tại thành phố Chí Linh, được phục vụ ăn uống đầy đủ mỗi ngày. Nguồn: VnExpres

Advertisement