Báo động gia tăng tình trạng cướp giật tại TP. Hồ Chí Minh

01/06/2018 09:00
Gần đây, ở TP. Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra những vụ cướp táo tợn, nỗi bất an vì cướp giật ngày càng ám ảnh người dân ngay tại trung tâm kinh tế lớn nhất trên cả nước. Nguồn: VTV9