Báo Bảo vệ pháp luật bước qua tuổi 18 - Dấu mốc mới với khát khao đổi mới và cống hiến

22/01/2021 10:57

Báo Bảo vệ pháp luật tròn tuổi 18: Khát khao đổi mới và cống hiến

(BVPL) - Đặc biệt, năm 2020, Báo BVPL đã vinh dự được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ - một phần thưởng xuất sắc lần đầu tiên trong suốt 18 năm xây dựng và trưởng thành...

Advertisement