Bang Georgia một lần nữa xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden

08/12/2020 10:13

Bầu cử Mỹ vẫn diễn biến phức tạp

Hôm qua, bang Georgia của Mỹ đã một lần nữa xác nhận kết quả kiểm phiếu với chiến thắng thuộc về ông Joe Biden. Như vậy ông Biden là ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ đầu tiên chiến thắng ở bang này trong gần 30 năm qua. Nguồn: Vnews