160ha đất tái định cư Thủ Thiêm đã bị "biển thủ" như thế nào?

12/07/2019 12:49

Phê duyệt lại ranh giới khu quy hoạch 4,3ha Thủ Thiêm

Theo QĐ 367 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, Khu đô thị mới Thủ Thiêm được quy hoạch 160 ha để xây dựng khu tái định cư tại chỗ. Vậy 160 ha phải dành để tái định cư cho người dân ngay cạnh khu đô thị mới đã bị TP.HCM “biển thủ “thế nào? Nguồn: VTC