13/13 trường hợp F1 liên quan đến BN1440 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

28/12/2020 08:42
Theo thông báo của Bộ Y tế, 13/13 ca tiếp xúc gần (F1) của BN 1440 ở Vĩnh Long đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. (Theo VTV24)

Advertisement