12 cán bộ cấp cao bị kỷ luật Đảng trong năm 2020

28/12/2020 11:02

UBKT Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ

Năm 2020, có 12 cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật Đảng bằng nhiều hình thức khác nhau: Khai trừ, cảnh cáo, cách chức, khiển trách. Nguồn: Vnews

Advertisement