Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh vi phạm quy định về đấu thầu
Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh vi phạm quy định về đấu thầu?15/08/2019 14:54
Mua sắm lễ thắp hương Liệt sỹ Những cuộc trúng thầu bằng giá mời thầu khó tin
Mua sắm lễ thắp hương Liệt sỹ: Những cuộc trúng thầu bằng giá mời thầu khó tin02/08/2019 09:30

Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh vi phạm quy định về đấu thầu?

(BVPL) – Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã đưa ra các tiêu chí về năng lực nhà thầu, cũng như quy định chi tiết chủng loại hàng hóa đặc trưng trong hồ sơ mời thầu, khiến các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh cung cấp bánh kẹo cho gói thầu khó có thể chen chân để đấu thầu.