Danh sách 49 đồng chí gồm có:

1.

Ngô Chí Cường

11/9/1967

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (khóa X), Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Trà Vinh

2.

Kim Ngọc Thái

01/01/1969

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh (khóa X)

3.

Lâm Minh Đằng

16/9/1969

UVTV Tỉnh ủy (khóa X), Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

4.

Lê Văn Hẳn

12/10/1970

UVTV Tỉnh ủy (khóa X), Phó Chủ tịch UBND tỉnh

5.

Nguyễn Văn Hiếu

16/8/1970

UVTV Tỉnh ủy (khóa X), Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

6.

Lê Thanh Bình

20/4/1969

UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duyên Hải

7.

Trương Thanh Phong

16/12/1969

UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự tỉnh

8.

Vũ Hoài Bắc

17/3/1970

UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

9.

Nguyễn Thành Tâm

24/7/1963

UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh

10.

Nguyễn Văn Triết

15/03/1964

UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

11.

Nguyễn Thị Minh Tâm

16/8/1968

UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

12.

Trần Quốc Tuấn

08/02/1970

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

13.

Dương Thị Ngọc Thơ

19/5/1971

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

14.

Đặng Quốc Khởi

15/01/1977

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

15.

Châu Văn Hòa

10/10/1969

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

16.

Dương Hoàng Sum

15/7/1974

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17.

Kim Rương

14/7/1969

Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

18.

Thạch Phước Bình

28/9/1978

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh

19.

Thạch Thị Thu Hà

14/10/1981

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

20.

Huỳnh Công Lập

28/6/1966

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành

21.

Trần Thị Bích Phượng

20/10/1976

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

22.

Kiên Quân

15/12/1966

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

23.

Đoàn Minh Phương

12/04/1967

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

24.

Phạm Văn Tám

25/12/1970

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương

25.

Phạm Minh Truyền

17/3/1970

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

26.

Lê Minh Tân

10/9/1965

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng

27.

Bùi Thành Thương

03/06/1967

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

28.

Đỗ Hữu Lộc

01/03/1969

Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

29.

Trương Văn Thẩm

11/4/1970

Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

30.

Huỳnh Văn Thình

23/11/1964

Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh

31.

Nguyễn Trung Hoàng

13/01/1965

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

32.

Phạm Quốc Thới

21/11/1964

Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

33.

Nguyễn Văn Út

30/10/1963

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

34.

Trần Thị Kim Chung

20/5/1975

Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang

35.

Nguyễn Hoàng Khải

24/4/1970

Bí thư Huyện ủy Cầu Kè

36.

Nguyễn Thị Bạch Vân

29/01/1971

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

37.

Phạm Thành Lập

25/5/1976

Bí thư Huyện ủy Duyên Hải

38.

Nguyễn Văn Phương

20/7/1977

Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần

39.

Lê Thành Ôi

25/12/1967

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

40.

Nguyễn Văn Quyển

1966

Chánh văn phòng UBND tỉnh

41.

Nguyễn Quỳnh Thiện

17/5/1970

Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

42.

Trịnh Minh Tự

24/6/1967

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

43.

Dương Văn Triệu

16/10/1971

Bí thư Huyện ủy Trà Cú

44.

Nguyễn Văn Tám

14/6/1977

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

45.

Kiên Thị Minh Nguyệt

05/6/1984

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

46.

Dương Hiền Hải Đăng

15/10/1976

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh

47.

Nguyễn Văn Dũng

08/11/1968

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

48.

Kiên Sóc Kha

10/10/1968

Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh

49.

Tăng Chí Huấn

15/4/1969

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Theo https://www.travinh.gov.vn/