STT

Họ và tên

STT

Họ và tên

1

Dương Tú Anh

28

Hoàng Quốc Khánh

2

Tòng Thế Anh

29

Trần Dân Khôi

3

Lường Thị Vân Anh

30

Vàng A Lả

4

Hà Trung Chiến

31

Cà Văn Lập

5

Lê Hồng Chương

32

Lê Hồng Long

6

Nguyễn Thành Công

33

Lê Hồng Minh

7

Chá A Của

34

Nguyễn Hồng Nam

8

Nguyễn Việt Cường

35

Lưu Minh Quân

9

Hoàng Thị Đôi

36

Thào A Só

10

Nguyễn Hữu Đông

37

Bùi Minh Tân

11

Đinh Trung Dũng

38

Trần Đắc Thắng

12

Lò Thị Thuý Hà

39

Nguyễn Đức Thành

13

Tô Quang Hanh

40

Đinh Thị Bích Thảo

14

Đặng Ngọc Hậu

41

Vi Đức Thọ

15

Mùi Thị Hiền

42

Nguyễn Văn Thu

16

Lường Trung Hiếu

43

Vũ Đức Thuận

17

Lương Thị Như Hoa

44

Bùi Thanh Thủy

18

Nguyễn Minh Hoà

45

Phạm Văn Thủy

19

Hoàng Ngân Hoàn

46

Nguyễn Minh Tiến

20

Nguyễn Huy Hoàng

47

Nguyễn Đức Toàn

21

Hà Như Huệ

48

Cầm Thị Huyền Trang

22

Nguyễn Mạnh Hùng

49

Nguyễn Ngọc Tú

23

Lò Minh Hùng

50

Lã Minh Tuấn

24

Phùng Mạnh Hùng

51

Đào Tài Tuệ

25

Nguyễn Viết Hưng

52

Nguyễn Ngọc Vân

26

Nguyễn Thái Hưng

53

Tráng Thị Xuân

27

Nguyễn Trung KhảiPV (theo sonla.gov.vn)