20 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, nhiều ca di chuyển qua nhiều địa điểm