leftcenterrightdel
Kết luận Thanh tra về dự án đầu tư đường vào cầu Suối Bí. Ảnh: Nho Thanh 

Theo Kết luận Thanh tra số 324/KL-UBND, ngày 25/5/2018 của UBND huyện Thống Nhất, tại dự án án đầu tư xây dựng công trình đường vào cầu Suối Bí nhánh 1 (thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) đã phát hiện các đơn vị lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - tổng dự toán (Công ty TNHH Bảo Hùng Phát), đơn vị thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật - tổng dự toán (Công ty TNHH MTV KH&CN Cầu Đường Cảng), Quản lý dự án và BQLDA huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật - tổng dự toán không phát hiện trong bảng chênh lệch vật tư của các hạng mục an toàn giao thông và mương cống có “sai sót số học” khi tính toán.

Theo đó, hạng mục an toàn giao thông, bảng giá trị chênh lệch vật liệu là 212.703.256 đồng. Hạng mục mương cống, bảng giá trị chênh lệch vật liệu là 227.171.090 đồng. Do đó, Đoàn thanh tra đã tính toán lại tổng dự toán công trình, qua đó phát hiện tổng dự toán đã được phê duyệt tăng 590 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Đường vào cầu Suối Bí nhánh 1. Ảnh: Nho Thanh

Căn cứ bảng chênh lệch vật tư của các hạng mục an toàn giao thông và mương cống, khối lượng đào, đắp đất nền đường giảm. Đoàn thanh tra đã tính toán lại giá trị thực tế của các chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Như vậy, chủ đầu tư (Ban QLDA huyện), Phòng Tài chính — Kế hoạch huyện thanh, quyết toán vượt số tiền 562.510.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Mới đưa vào sử dụng đường đã lún. Ảnh: Nho Thanh

Ngoài ra, kết luận thanh tra yêu cầu Ban QLDA huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm với vai trò là chủ đầu tư và quản lý dự án trong việc kiểm soát hồ sơ chưa chặt chẽ dẫn đến nghiệm thu giá trị thẩm tra tổng dự toán sai và thanh toán vượt số tiền nêu trên. Phòng Tài chính — Kế hoạch huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm với vai trò là đầu mối. Giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Ban QLDA huyện, Phòng Tài chính — Kế hoạch huyện và các cá nhân có liên quan.

Người dân địa phương cho biết, mặc dù mới được thi công và đưa vào sử dụng, thế nhưng sau thời gian ngắn sử dụng, công trình đã xuất hiện tình trạng hư hỏng mặt đường, nhiều chỗ bị rạn nứt, sụt lún.

Được biết, dự án trên có chiều dài tuyến 880m, điểm đầu tuyến giám đường nhựa đường trung tâm Hưng Lộc tại Km3+453.00, điểm cuối tuyến kết nối với đường vào cầu Suối Bí nhánh 1 tại Km0+880.00./.

Nho Thanh