Tính đến ngày 13/7/2021, Việt Nam đã thực hiện tiêm 4.079.066 liều vaccine phòng COVID-19.