Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 của Thanh tra Chính phủ cho thấy, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, toàn ngành đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245  cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 179.034 tỉ đồng, 9.258 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 22.698 tỉ đồng và 811 ha đất; ban hành 132.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 3.694 tỉ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân; chuyển CQĐT tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng.

Tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 6.690 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 4.694 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện. Qua đôn đốc, đã thu hồi 115.841 tỉ đồng, 627 ha đất; xử lý hành chính 3.267 tổ chức, 8.724 cá nhân; chuyển CQĐT 77 vụ, 108 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 809 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật.

leftcenterrightdel
 Thanh tra Chính phủ tiếp công dân. (Ảnh minh hoạ)

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2021, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 309.598 lượt người với 238.510 vụ việc, có 2.451 đoàn đông người; tiếp nhận 333.847 đơn các loại. Qua phân loại, có 276.916 đơn đủ điều kiện xử lý; giải quyết 19.213 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỉ lệ 80,4%. Qua đó, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 168,4 tỉ đồng, 159,8 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 230,2 tỉ đồng, 13,7 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 56 tổ chức, 1.481 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 554 người; chuyển CQĐT tiếp tục xử lý 26 vụ, 51 đối tượng.

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 31.040 cán bộ, công chức, viên chức. Có 43 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Phát hiện 51 vụ việc, 83 người liên quan đến tham nhũng. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 được Thanh tra Chính phủ xác định đó là tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Đồng thời, hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành.

P.V