Cụ thể đó là, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và máy bơm bóng đối xung mạch chủ. Theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, dự án này có tổng giá trị 39 tỉ đồng. Qua công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long phát hiện thủ tục mua sắm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long có thực hiện nhưng việc cung cấp thông tin, tài liệu dự án này không đảm bảo tính pháp lý và thiếu trung thực. Bảng báo giá của Công ty CP Trang thiết bị kỹ thuật Y tế TP HCM là không hợp pháp, không có chữ ký của bên phát hành, không cụ thể giá chi tiết cho từng phần Hệ thống thiết bị.

Về xây dựng cấu hình, thẩm định cấu hình “DSA và máy bơm bóng đối xung”, thanh tra phát sinh nhiều vi phạm trong thực hiện. Tại thời điểm họp Hội đồng khoa học kỹ thuật của bệnh viện để xem xét đánh giá cấu hình của Hệ thống DSA và máy bơm bóng đối xung, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long không xem xét tính pháp lý của nó.

Trong kết luận thanh ra nêu rõ, đây là hàng nhập khẩu, để được phép lưu hành phải đảm bảo các điều kiện quy định của Nghị định 36/2016/NĐ-CP, ngày 15/6/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Toàn bộ cấu hình thực hiện thẩm định chỉ là cấu hình dự kiến (theo tiêu chí là hàng mới 100% và phải sản xuất năm 2020); cuộc họp không xem xét về giá cả của từng thành phần chi tiết. Thanh tra cũng cho rằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công tác thẩm định giá tài sản Hệ thống DSA và máy bơm bóng đối xung.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long với tư cách là đơn vị thuê thẩm định giá đối với tài sản Hệ thống DSA và máy bơm bóng đối xung, nhưng cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hồ sơ pháp lý tài sản. Cụ thể, hồ sơ pháp lý tài sản chỉ cung cấp được bản cấu hình Hệ thống thiết bị theo dự kiến, việc làm này là vi phạm qui định tại điểm b, khoản 5, Điều 10 Luật Giá năm 2012, trong bản kết luận chỉ rõ.

Ngoài ra, các chứng thư thẩm định giá ban hành ngày 27/7/2020, nhưng chưa có giá trị. Lý do là theo thỏa thuận trong hợp đồng được ký kết giữa Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long với Công ty CP giám định - thẩm định Cửu Long thì Chứng thư này chỉ có giá trị khi Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thanh toán đủ tiền chi phí thẩm định cho bên đơn vị thẩm định giá. Trong khi đó, đến ngày 19/1/2021, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long mới thanh toán cho công ty.

Những vi phạm này dẫn đến việc lập, phê duyệt dự toán; Việc đấu thầu mua sắm “Hệ thống DSA và máy bơm bóng đối xung” của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long không có giá trị pháp lý để thực hiện.

Hiện Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật”, ông Lê Đồng Khởi xác nhận.

Được biết, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long là một trong những đơn vị có nhiều gói thầu mua sắm nhất. Năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã thực hiện 11 gói “mua hóa chất, vật tư, môi trường phát hiện SARS-COV-2 bằng phương pháp Realtime PCR và vật tư phương tiện phòng hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch COIVD-19”. 

11 gói mua hóa chất, vật tư nói trên được chia thành 35 gói thầu, trong đó có 32 gói thầu thực hiện bằng hình thức chỉ định thầu. Tổng giá trị ký hợp đồng của các gói thầu hơn 74,9 tỉ đồng. Trong số các hợp đồng này, Công ty Việt Á có tham gia 6 gói thầu, với 5 hợp đồng cung cấp hóa chất - vật tư, môi trường phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR. Tổng giá trị phê duyệt kết quả trúng thầu (chỉ định thầu) hơn 24 tỉ đồng.

Ngọc Minh