Cuộc đời Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực tuyệt vời về rèn luyện đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính” để chúng ta noi theo. Đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính” luôn được Người thực hiện một cách mẫu mực, gắn chặt với sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Từ Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Nhà nước, đến các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị đều khẳng định rõ quan điểm, quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Trong các kỳ họp Quốc hội, nhiều đại biểu đã lên án gay gắt tệ nạn lãng phí, tham nhũng. Sự lãng phí đó không chỉ trong ăn uống, tiêu xài mà cả trong việc sử dụng tài sản công như đất đai, vật tư, phương tiện đi lại, nhất là các dự án...

Tại phiên thảo luận tổ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định: “Đôi khi thất thoát, lãng phí còn lớn hơn cả tham nhũng”. Ngay cả một số cơ quan, đơn vị đã có hiện tượng sử dụng những nguồn vốn hiếm hoi cho việc đầu tư xây dựng trụ sở mới, mua sắm trang thiết bị đắt tiền, đua nhau các hoạt động phô trương, hình thức. Đồng thời nêu rõ, tình trạng quản lý, sử dụng tài sản công còn nhiều bất cập.

leftcenterrightdel
Với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, ngành KSND đã đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng (trong ảnh: phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án AVG). 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là vấn đề được Chính phủ, Thủ tướng hết sức quan tâm. Chính sách, thể chế đã được hoàn thiện nhiều, nhưng chưa có kỷ luật về tiết kiệm, cần giáo dục nâng cao nhận thức, kỷ luật, kỷ cương, bên cạnh xây dựng thể chế. Theo Thủ tướng, có những dự án kéo dài, được nhận diện là manh mún, gây lãng phí, cần kết hợp xử lý “từ dưới lên và từ trên xuống”, “Vừa qua, các tỉnh lên trao đổi với tôi, có những con đường 400-500 tỉ mà 13 đời bộ trưởng vẫn chưa xong”, đây là nguyên nhân trực tiếp gây lãng phí. 

Cùng nội dung này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho rằng, tình trạng lãng phí hiện nay rất lớn. Có công trình yêu cầu sử dụng sắt phi 12, nhưng chỉ sử dụng phi 10, báo chí gọi là “rút ruột” công trình. Khi Cục Giám sát chất lượng vào làm việc thì thấy chất lượng công trình bảo đảm. Điều này cho thấy, định mức kinh tế kỹ thuật về xây dựng quá lớn, vượt quá dự toán. Đồng thời, nhận định: “So với nước giàu mới thấy ta quá lãng phí, người dân bình thường cũng lãng phí, thậm chí lãng phí ghê gớm so với Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển,… Những nước này phúc lợi công cộng phổ biến, nhưng người dân cực kỳ tiết kiệm”.

Do vậy, phải xem chống lãng phí là trách nhiệm lớn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài. 

Trong những năm qua, các cơ quan, ban ngành, địa phương đã phát động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và quần chúng nhân dân “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc học tập Bác về tinh thần tiết kiệm, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, lãng phí và phòng, chống tham nhũng. 

Rõ ràng, vấn đề tiết kiệm đặt ra trong thời điểm hiện nay là rất hệ trọng, cấp thiết khi thị trường vốn, tiền tệ đang trở thành một đòi hỏi bức thiết của đất nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng 4.0. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tất cả mọi người đều phải tiết kiệm”. “Chúng ta phải tiết kiệm thời gian (rút ngắn thời gian đối với công việc), chúng ta phải tiết kiệm sức lao động (giảm người đối với việc, để làm việc khác). Chúng ta phải tiết kiệm tiền của (giảm tiền chi cho việc)”.

Tiết kiệm phải trở thành một quốc sách hàng đầu của đất nước. Và đi cùng với tiết kiệm thì chúng ta phải kiên quyết chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí..., vì tiết kiệm mà để cho một bộ phận cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô, hối lộ, cố ý làm trái, lãng phí thì sẽ không mang lại hiệu quả gì cho đất nước, lợi ích gì cho nhân dân.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đó là gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách Nhà nước; tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn câu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi; lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực; chạy chức, chạy quyền hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi... 

Trước đây, tham nhũng chủ yếu ở lĩnh vực kinh tế, đầu tư, song nay tệ nạn này đã lan sang cả các lĩnh vực: y tế, giáo dục, hành chính, dịch vụ công và cả trong hoạt động từ thiện, phòng, chống dịch bệnh... Lo lắng hơn là tham nhũng còn diễn ra ngay trong một số cơ quan bảo vệ pháp luật... gây bức xúc trong nhân dân.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh “Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để “không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng”. Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, vin cớ rằng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí dẫn đến làm “cầm chừng”, “phòng thủ”, “che chắn”, giữ “an toàn” trong một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới bên cạnh những thuận lợi cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch COVID-19, đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 mới đây của Bộ Chính trị. Cần làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, nhất là việc quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài; thật sự “cần, kiệm, liêm, chính”, “chí công vô tư”; thật sự tâm huyết vì nước, vì dân. Kiên quyết đấu tranh với những cán bộ hư hỏng, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền. Đặc biệt, đối với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng như: Thanh tra, Điều tra, Kiểm sát, Tòa án,... cần tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân, thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhất thiết phải xử lý nghiêm bằng pháp luật những đối tượng có hành vi tham ô, nhũng nhiễu, lãng phí... của đất nước, của nhân dân, bởi nói như Mạnh Tử: “Ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy”.

Nguyễn Thanh