Chủ tịch UBND tỉnh “đôn đốc”  việc xử lý

Theo Công văn số 1113, ngày 01/03/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình thì: Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) hướng dẫn UBND TP. Hòa Bình thực hiện quy trình kỷ luật đối với các đối tượng sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất tại xóm 8, xã Sủ Ngòi, TP. Hòa Bình đảm bảo đúng đối tượng, quy trình theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/3/2018.

leftcenterrightdel
Khu vực đất tại xóm 8, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình. 

Trước yêu cầu trên, ngày 19/03/2018, Sở Nội vụ tỉnh này đã có Văn bản số 540 gửi Sở TN&MT với nội dung: Để hướng dẫn UBND TP. Hòa Bình thực hiện quy trình kỷ luật đối với các đối tượng sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất tại xóm 8, xã Sủ Ngòi, TP. Hòa Bình; Sở Nội vụ đề nghị Sở TN&MT phối hợp, cho ý kiến về nội dung sau:

Hình thức xử lý kỷ luật của UBND TP. Hòa Bình áp dụng đối với các cá nhân đã tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả chưa? Quy trình xử lý kỷ luật đối với các cá nhân của UBND TP. Hòa Bình đã đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật chưa?

Theo đó,  đề nghị  Sở TN&MT cho ý kiến, có văn bản gửi Sở Nội vụ trước ngày 25/3/2018.

Trước đó, UBND tỉnh Hòa Bình đã có Văn bản số 1705 ngày 21/11/2017 nêu rõ: UBND TP. Hòa Bình có trách nhiệm giữ nguyên hiện trạng không để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm thay đổi hiện trạng khu đất (san lấp, cơi nới, xây dựng...).

Thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã cấp đối với những trường hợp cấp GCNQSDĐ không đúng theo quy định của pháp luật.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc giao đất, cấp GCNQSDĐ nông nghiệp, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất trồng cây lâu năm không đúng các quy định của pháp luật về đất đai tại khu vực đất nêu trên. Xem xét xử lý hoặc đề nghị xử lý các sai phạm theo quy định. UBND TP. Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Sở TN&MT trước ngày 20/12/2017.

Mức xử lý chưa nghiêm


Ngày 26/01/2018, Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình đã có Văn bản số 235 /STNMT-QLĐĐ về việc thực hiện nội dung giao việc của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng đất tại xóm 8, xã Sủ Ngòi gửi UBND tỉnh Hòa Bình với nội dung: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 83/VPUBND-NNTN ngày 05/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng đất tại xóm 8, xã Sủ Ngòi, TP. Hòa Bình, Sở TN&MT báo cáo UBND tỉnh như sau:

Về việc thực hiện thủ tục thu hồi các GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định của pháp luật: Theo báo cáo của UBND TP. Hòa Bình, trong tổng số 09 thửa đất UBND TP. Hòa Bình đã thực hiện giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCNQSDĐ không đúng quy định của pháp luật đất đai cho 08 hộ gia đình, cá nhân (gồm 04 thửa giao đất nông nghiệp, 05 thửa chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở và đất trồng cây lâu năm), có 08 thửa đất các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, tách thửa, hợp thửa. Còn lại 01 thửa đất của bà Bùi Thị Dung (thửa đất số 154, tờ bản đồ số 9, diện tích 493,1 m2) đang sử dụng, chưa thực hiện việc chuyển quyền, nay thuộc khu vực đã được UBND tỉnh đồng ý phương án quy hoạch chuyển từ đất cơ quan sang đất ở mới tại Văn bản số 97/UBND-CNXD ngày 23/01/2017.

Do đó, căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, UBND TP. Hòa Bình không thực hiện việc thu hồi lại các GCNQSDĐ đã cấp cho các hộ và đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép điều chỉnh vị trí khu đất UBND tỉnh đã chấm dứt chủ trương cho Chi nhánh Công ty Cổ phần bảo hiểm Viễn Đông tại Hòa Bình thuê đất sang đất ở mới.

Về nội dung này, Sở TN&MT đang thu thập, rà soát hồ sơ để nghiên cứu, xem xét, đề xuất báo cáo UBND tỉnh. Về nội dung Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc giao đất, cấp GCNQSDĐ, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật đất đai tại khu đất nêu trên: UBND TP. Hòa Bình đã thành lập Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức; tổ chức họp xét kỷ luật đối với từng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tại xóm 8, xã Sủ Ngòi. Kết quả bỏ phiếu kín thống nhất áp dụng các hình thức như sau:

 Kỷ luật khiển trách đối với 04 cán bộ, công chức: Ông Nguyễn Văn Phương, Phó ban Kinh tế - Xã hội, HĐND TP. Hòa Bình, nguyên là công chức Phòng TN&MT; Ông Nguyễn Huy Luyến, Chủ tịch UBND xã Sủ Ngòi; Ông Trần Hiếu, nguyên là công chức Địa chính - Xây dựng xã Sủ Ngòi, hiện là công chức Địa chính - Xây dựng phường Đồng Tiến; Ông Đinh Thế Hưng, nguyên là công chức Địa chính - Xây dựng xã Sủ Ngòi, hiện là công chức Địa chính - Xây dựng phường Hữu nghị; Đối với Ông Trần Văn Huy, viên chức tăng cường Phòng TN&MT: không áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị tự kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

 Đối với ông Nguyễn Quang Dũng, nguyên là Trưởng phòng TN&MT, đã nghỉ hưu từ ngày 01/12/2016, UBND TP. Hòa Bình báo cáo chưa tiến hành xem xét, kỷ luật do hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu. Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, hướng dẫn UBND TP. Hòa Bình về quy trình xử lý kỷ luật đối với trường hợp ông Nguyễn Quang Dũng theo đúng quy định.

Minh Đức

 Trong một diễn biến khác, ngày 14/03/2018, Ban Tiếp công dân Trung ương đã có Công văn 865 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình với nội dung: Thanh tra Chính phủ nhận được đơn của ông Nguyễn Công Chính, địa chỉ: số 11, tổ 7 và bà Bùi Thị Huê, địa chỉ: số 392, tổ 22, phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, tố cáo UBND TP. Hòa Bình vi phạm Luật Đất đai, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, cấp GCNQSDĐ trái quy định trên diện tích đất UBND tỉnh Hòa Bình đã chấm dứt chủ trương cho Chi nhánh Cty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông tại tỉnh Hòa Bình thuê…

Trong đơn công dân phản ánh, ngày 18/01/2018, UBND phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình đã cưỡng chế, phá dỡ nhà của hai gia đình ông, bà nhằm mục đích đổi cho người thân của bà Hà, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố, ông Chính, bà Huê nghi ngờ việc này có biểu hiện lợi ích nhóm.