Theo thông tin từ UBKT Trung ương cho biết, trong quá trình công tác tại Phòng LĐTB-XH huyện Tân Phú, ông Quang đã có nhiều sai phạm về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hoạt động và an sinh xã hội.

Cụ thể, ông Quang đã thiếu trách nhiệm không tham mưu cho lãnh đạo thực hiện đúng nguyên tắc tài chính theo quy định của Luật Kế toán, Luật Ngân sách Nhà nước, không thực hiện việc in các sổ kế toán hằng năm theo quy định.

Theo đó, từ năm 2013 đến tháng 3/2016 ông Quang đã lấy tiền ngân sách nhà nước với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Không tham mưu thanh toán nhiều khoản chi kéo dài 5 năm (2011-2016) hơn 261 triệu đồng, dẫn đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán năm 2016 vẫn còn tồn tạm ứng kinh phí hơn 1,56 tỷ đồng không quyết toán được.

Tham mưu và nhận tiền làm thêm giờ không đúng quy định của Luật Lao động.

Ngoài ra, ông Quang còn ký các chứng từ của phòng khi đã hết thời gian được bổ nhiệm chức danh kế toán...

Từ những vi phạm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai xác định vi phạm của ông Quang đã gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên, làm mất uy tín của đơn vị nơi công tác và bản thân ông Quang đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ theo các quy định của Đảng hiện hành, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Ngô Thanh Quang, đảng viên Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở LĐTB-XH.
Thế Đức