* Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông

Cụ thể, theo Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ và cá nhân ông Vũ Văn Bắc, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum kết luận.

Về tổ chức đảng, bên cạnh ưu điểm, Chi bộ Công ty ban hành quy chế làm việc có nội dung chưa đúng quy định tại khoản 2, Điều 24, Điều lệ Đảng; lãnh đạo Công ty xử lý nợ xấu của nguyên lãnh đạo Công ty chưa kịp thời; lãnh đạo công tác thu hồi nợ của một số cá nhân còn tồn đọng, kéo dài; hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh không đúng quy định; xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chưa đồng bộ.

Về cá nhân, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum kết luận, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trên lâm phần do Công ty quản lý, ông Vũ Văn Bắc với vai trò Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty còn để xảy ra nhiều vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (103 vụ); ban hành quy chế làm việc của Chi bộ, sinh hoạt chi ủy không đúng quy định Điều lệ Đảng. Đã nhiều lần báo cáo UBND tỉnh nhưng chưa có giải pháp cụ thể giải quyết dứt điểm khoản nợ xấu của Công ty và chậm báo cáo UBND tỉnh về việc tạm giữ số tiền gần 580 triệu đồng do cộng đồng và các hộ dân vi phạm hợp đồng nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng năm 2017, 2018. Trong 2 năm có 31 lượt người lao động bị xử lý kỷ luật, chưa chỉ đạo xử lý kỷ luật 10 đồng chí là đảng viên đã bị xử lý kỷ luật về hành chính.

Từ kết luận nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum thống nhất không xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông, đồng thời yêu cầu ông Vũ Văn Bắc chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các khuyết điểm nêu trên và giao đoàn kiểm tra tham mưu xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với ông Bắc theo đúng quy trình, quy định.

* Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia H'Drai

Theo Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ và cá nhân ông Ngô Văn Hải, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia H'Drai, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum kết luận, Chi bộ đảng tại đây đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có lúc chưa kịp thời; tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, phá rừng làm nương rẫy vẫn còn xảy ra thuộc lâm phần Công ty quản lý.

Đối với cá nhân ông Ngô Văn Hải, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum kết luận, ông Hải có vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị để xảy ra tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, phá rừng làm nương rẫy; chưa đề ra được các giải pháp hiệu quả, gắn trách nhiệm của các đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ rừng nên để 9 trường hợp vi phạm bị kỷ luật...

Từ vi phạm, khuyết điểm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia H'Drai kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, là chủ rừng đối với ông Ngô Văn Hải và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về đảng những đảng viên vi phạm liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy trình, quy định.

* Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà

Theo Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà (nhiệm kỳ 2015-2020) và các cá nhân: ông Đoàn Ngọc Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Hoàng Nghĩa Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện (giai đoạn 2016-2019), UBKT Tỉnh ủy Kon Tum kết luận Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà nhiệm kỳ 2015-2020 có khuyết điểm chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương xã hội hóa thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thị trấn Đăk Hà tại Vườn hoa trung tâm (Công viên 24/3) và Công viên Thanh thiếu niên, dẫn đến để xảy ra một số vi phạm trong quá trình thực hiện chủ trương, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

leftcenterrightdel
 

Đối với cá nhân ông Đoàn Ngọc Thắng, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum kết luận ông Thắng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và người đứng đầu trong việc thiếu kiểm tra, thanh tra, chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND huyện thực hiện thu hút đầu tư, xây dựng các công viên trên, dẫn đến vi phạm về thẩm quyền, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cho thuê đất; cấp quyền sử dụng đất không đúng quy định.

Đối với cá nhân ông Hoàng Nghĩa Trí, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum kết luận ông Trí đã ký quyết định cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 2 cá nhân tại Công viên 24/3 và Công viên Đăk Hà chưa đúng quy định pháp luật về đất đai.

Căn cứ tính chất, mức độ, nội dung vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong thời gian tới; chỉ đạo kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với những cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, đề xuất và thực hiện chủ trương xã hội hóa. Đồng thời, giao đoàn kiểm tra thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Đoàn Ngọc Thắng và ông Hoàng Nghĩa Trí đúng quy trình, quy định.

PV