Theo đó, Quy định này gồm 4 chương, 8 điều, quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT từ cấp huyện và tương đương trở lên trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Về nguyên tắc thực hiện, Quy định 01 cho thấy: UBKT phải chủ động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng; Coi trọng công tác phòng ngừa, khi phát hiện đảng viên có hành vi tham nhũng phải kiểm tra, xem xét và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời; Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào, có dấu hiệu tham nhũng đều phải được xem xét làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không có "vùng cấm"; Xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có hành vi dung túng, bao che tham nhũng hoặc cản trở, can thiệp trái quy định vào việc xử lý các vụ việc tham nhũng.

Trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong phòng ngừa và phát hiện tham nhũng được quy định chi tiết trong Chương II của Quy định này, trong đó, tại Điều 3 quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng ngừa tham nhũng, Điều 4 quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT khi phát hiện vi phạm về tham nhũng.

Trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo và xử lý hành vi tham nhũng, trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT được quy định trong Chương III của Quy định này, trong đó, tại Điều 5 quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo về tham nhũng, Điều 6 quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác xử lý hành vi tham nhũng. 

Chi tiết Quy định số 01, mời quý độc giả xem tại đây: quy-dinh-so-01-qdi-tw.pdf

Thế Đức