Theo UBKT Thành ủy TP HCM, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét tờ trình của UBKT Thành ủy về đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV nhiệm kỳ 2015-2020.

leftcenterrightdel
 Tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV đã buông lỏng, thiếu trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty có những sai phạm dẫn đến nhiều đồng chí trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy có sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai, quản lý tài chính và thực hiện các dự án gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước dẫn đến bị xử lý kỷ luật, đặc biệt có người đứng đầu, bị khởi tố tạm giam..., gây ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đảng viên.

Với những sai phạm trên, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, UBKT Thành ủy nhận thấy, các đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lập sổ sách kế toán, công tác đấu thầu, về đầu tư, góp vốn liên kết, liên doanh, quản lý công nợ và vay ngân hàng bổ sung vốn lưu động thực hiện dự án không đúng quy định Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; việc thực hiện cổ phần hóa không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; việc quản lý, sử dụng mặt bằng, nhà đất; việc cử cán bộ, người đại diện vốn nhà nước, người quản lý doanh nghiệp và quản lý cán bộ, người lao động đi nước ngoài.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Thành ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty. Cùng với đó là thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 3 cá nhân. Đó là ông Nguyễn Huy Quang, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty; bà Nguyễn Thị Phương Lan, Kiểm soát viên chuyên trách; bà Nguyễn Diệu Lê, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách.

Tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố, UBKT Thành ủy TP HCM cho biết, trên cơ sở kết luận của UBND TP HCM về thi hành kỷ luật công chức, viên chức tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố; căn cứ kết quả kiểm điểm, UBKT Thành ủy nhận thấy, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu và sử dụng xe đưa đón tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố.

UBKT Thành ủy đã xem xét, quyết định, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Như Cương, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố./.

Nguyễn Lánh