Theo Thông báo Kết luận số 2125/TB-TTCP, chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế, chưa có dự báo hợp lý nên thường phải điều chỉnh, bổ sung khi quy hoạch ngành biến động hoặc nhu cầu về đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội có sự thay đổi. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn thấp. Một số dự án, công trình đã có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa được thực hiện, nhất là những dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang còn 12.749 thửa đất ở còn tồn tại, vướng mắc chưa được cấp giấy chứng nhận, do các trường hợp đều có nguồn gốc rất phức tạp nên chưa được cấp giấy chứng nhận như: Hiện trạng sử dụng đất không phù hợp quy hoạch; thửa đất được giao không đúng thẩm quyền; đất đang có tranh chấp; không thực hiện nghĩa vụ tài chính; các trường hợp lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất. Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, ngành Tài nguyên và Môi trường có liên quan.

Cùng với đó, còn có một số tồn tại, vi phạm khác về đất đai như: Tự chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất nông nghiệp khác, gồm các huyện: Hiệp Hòa, Lục Nam, Lục Ngạn và Tân Yên; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, gồm các huyện như: Hiệp Hòa, Lục Nam, Lục Ngạn, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng và Yên Thế. 

Lấn chiếm, xây dựng nhà ở trái phép trên đất vi phạm hành lang an toàn, vi phạm quy hoạch xây dựng, gồm các huyện: Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Tân Yên, Việt Yên và Yên Dũng; giao đất trái thẩm quyền gồm các huyện: Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang.

leftcenterrightdel
 Khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang. (Ảnh minh hoạ)

Cùng với đó, Thông báo kết luận thanh tra cũng chỉ rõ những vi phạm, thiếu sót trong việc nợ đọng tiền sử dụng đất và tiền thuê hạ tầng gắn với đất khu công nghiệp; việc quản lý và sử dụng đất của một số dự án; công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; công tác tác khảo sát, lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư; công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; công tác đấu thầu...

Ngoài ra, Thông báo kết luận thanh tra cũng nêu rõ, các sai phạm về kinh tế trong các dự án được thanh tra là hơn 34,1 tỉ đồng.

Từ các vi phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện một số nội dung cụ thể. Trong đó, chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành kiểm tra, tổng hợp và xử lý đối với diện tích đất công ích trên địa bàn tỉnh để thực hiện việc quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp vi phạm quy hoạch hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện... kiên quyết xử lý nghiêm. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, căn cứ vào kết quả kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền.

Về xử lý trách nhiệm, Thông báo kết luận nêu rõ: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân qua các thời kỳ trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tham mưu, đề xuất, thiếu kiểm tra, đôn đốc, chậm phát hiện xử lý các sai phạm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước để xảy ra một số tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng đã nêu tại kết luận thanh tra này. Căn cứ kết quả kiểm điểm, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm.

P.V