leftcenterrightdel
 

Cụ thể, theo thông tin từ UBKT Trung ương, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Thanh Huy đã thiếu kiểm tra, rà soát kỹ, nên đã có khuyết điểm, vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai tại xóm 4 và xóm 8 xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình.

Theo UBKT tỉnh Hòa Bình, những khuyết điểm, vi phạm của ông Huy là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Từ những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Huy bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, như BVPL đã thông tin, thực hiện Thông báo số 472-TB/BCSĐ ngày 30/10/2018 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, kết luận của Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Hòa Bình về nội dung giải quyết tố cáo của công dân đối với Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình, Thanh tra tỉnh báo cáo bổ sung và làm rõ một số sai phạm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân qua kết quả xác minh đơn tố cáo Chủ tịch UBND thành phố vi phạm pháp luật trong việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Xóm 8 là đúng. 

Từ những sai phạm của tổ chức, cá nhân theo kết quả xác minh, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trình tự, thủ tục xem xét, xử lý đối với Chủ tịch UBND TP Hòa Bình. Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc chấp thuận đề nghị của UBND thành phố để báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị tại Xóm 4 và Xóm 8, xã Sủ Ngòi…

Thế Đức