Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra tại tỉnh Bình Dương số 612/TB-TTBNV về việc Thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bình Dương giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến 31/5/2019.

Theo đó, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiểm tra và phát hiện nhiều vi phạm. Trong 39 hồ sơ được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt có 2 hồ sơ không có tài liệu thể hiện việc Hội đồng kiểm tra sát hạch báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét,  phê duyệt về hình thức, nội dung kiểm tra, sát hạch và Hội đồng kiểm tra sát hạch có 6 hoặc 9 thành viên; có 11 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, có 5 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và tương đương chuẩn ngạch, có 5 trường hợp tại thời điểm tuyển dụng bằng đại học  chưa đủ 60 tháng.

Tính đến thời điểm thanh tra có 2 trường hợp đã trên 60 tháng còn 3 trường hợp chưa đủ 60 tháng và vừa qua Sở Nội vụ đã thu hồi quyết định tuyển dụng với 3 trường hợp trên…

Ngoài ra, qua kiểm tra có 8 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017 và 17 trường hợp bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính trị; bồi dưỡng về quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của Bộ, ngành chủ quản; có trường hợp giữ ngạch chuyên viên chính theo quy định Tỉnh ủy Bình Dương; 1 lãnh đạo cấp Sở được tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt khi chưa đủ 6 tháng công tác và không lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Một số hồ sơ lãnh đạo, quản lý cấp Sở chưa lưu giữ đầy đủ bản kê khai tài sản, giấy khám sức khoẻ, kê khai lý lịch. Một số cơ quan, đơn vị thực hiện không đầy đủ các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nội dung biên bản họp còn sơ sài, còn nhiều trường hợp bổ nhiệm lại chậm. Có 1 lãnh đạo Sở được bổ nhiệm ngoài giai đoạn thanh tra có thông tin phản ánh chưa được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo quy định của Tỉnh uỷ Bình Dương.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ còn phát hiện, các trường hợp thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh không đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; không thành lập Ban khảo sát theo Đề án và Kế hoạch thi tuyển của tỉnh; có bài thi viết của thí sinh dự thi chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng giám khảo đã vào điểm nhầm trên bài thi…

Từ đó, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đã để xảy ra những hạn chế, tồn tại nêu trên để có hình thức xử lý./.

Nguyễn Đại