Lập danh sách cán bộ sai phạm

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa họp, thống nhất việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ. Trong đó giao các sở, ngành, đơn vị lập danh sách những cá nhân liên quan đến sai phạm để kiểm điểm và xử lý trách nhiệm.

Đây là động thái của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện kết luận của TTCP về trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai giai đoạn 1/1/2010- 31/12/2017.

Theo nội dung, kết luận thanh tra của TTCP đã ghi nhận những mặt mạnh, cũng chỉ ra yếu kém, hạn chế của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai trên toàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 TTCP công bố kết luận thanh tra tại Lạng Sơn.

Qua đó, TTCP đề nghị UBND tỉnh tập trung thực hiện nghiêm kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trong việc thu hồi số tiền các khoản sai phạm cũng như việc tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Điển hình như trong lĩnh vực quản lý đất đai thì Sở TN-MT có trách nhiệm rà soát lại thời kỳ đó ai ký, ai chịu trách nhiệm. Liên quan đến công tác tiếp dân thì cũng phải thống kê lại ai ít tiếp dân... Từ đó, Sở Nội vụ sẽ tham mưu, đề xuất việc xử lý trách nhiệm, kỷ luật cán bộ. Bên cạnh đó, quá trình rà soát trách nhiệm sẽ phân loại và sẽ tổ chức kiểm điểm cán bộ đương nhiệm trước, còn cán bộ đã nghỉ hưu sẽ tiến hành sau.

Việc kiểm điểm cán bộ đương nhiệm dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 4/2020. Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý thì Ban thường vụ sẽ xử lý; còn cán bộ thuộc Ban Bí thư, Bộ Chính trị quản lý thì tỉnh sẽ đề xuất Trung ương để xem xét, xử lý.

Trách nhiệm hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Về việc xem xét trách nhiệm của những người đã chuyển công tác như ông Phạm Ngọc Thưởng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (hiện nay là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), ông Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Để lên được danh sách những người cần kiểm điểm là ai, mức độ sai phạm như thế nào thì từng cơ quan phải xác định thời điểm xảy ra sai phạm đó ứng với đồng chí nào”.

Trong đó, ông Phạm Ngọc Thưởng giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2017, còn trước đó là ông Vi Văn Thành. Theo đó, TTCP kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trong công tác tiếp dân thì bây giờ phải xác định trách nhiệm cụ thể của ai thì người đó phải chịu trách nhiệm

Trước câu hỏi về việc quá trình kiểm điểm có lo ngại “đụng chạm” khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn hiện nay là ông Hồ Tiến Thiệu trước đó từng giữ chức Giám đốc Sở TNMT mà kết luận của TTCP cũng chỉ ra nhiều vấn đề tại sở này trong giai đoạn 2010-2017? Ông Trường khẳng định, cuộc họp vừa qua của UBND tỉnh nêu cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kể cả người đứng đầu cũng phải kiểm điểm nếu “vướng” trách nhiệm.

leftcenterrightdel
 Đất rừng được chuyển đổi trái quy định cho gia đình cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố trước đó nêu rõ, trong giai đoạn 2010 - 2017, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ giai đoạn 2010 - 2017; đặc biệt, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lạng Sơn không thực hiện tiếp công dân định kỳ tại 22 kỳ. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ chủ trì tiếp công dân 12/96 kỳ.

Tại dự án khu đô thị Phú Lộc, dự án đô thị lớn nhất ở Lạng Sơn, trong khi Thủ tướng chưa cho phép đầu tư, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chia tách ra thành các dự án thành phần gồm các khu đô thị Phú Lộc 1, 2, 3, 4 để lập báo cáo nghiên cứu khả thi như một dự án độc lập, là vi phạm quy định pháp luật. Mặt khác, khi chia tách dự án, UBND tỉnh Lạng Sơn không tổ chức đấu giá đất, đấu thầu công trình để lựa chọn nhà thầu là vi phạm các quy định về đấu thầu. Địa phương này cũng thực hiện trái thẩm quyền khi phê duyệt các báo cáo nghiên cứu khả thi và giao cho nhà đầu tư thực hiện các dự án khi chưa được Thủ tướng cho phép.

Theo Thanh tra Chính phủ, sau khi giao các dự án thành phần cho 4 nhà đầu tư thực hiện, UBND tỉnh Lạng Sơn đã nhiều lần tiến hành thẩm định, điều chỉnh lại quy hoạch tỷ lệ 1/500 theo yêu cầu của nhà đầu tư. Cụ thể, khu đô thị Phú Lộc 1 và 2 là 11 lần, khu đô thị Phú Lộc 3 là 5 lần, và khu đô thị Phú Lộc 4 là…17 lần. Sau nhiều lần điều chỉnh, diện tích đất ở tại các dự án kể trên tăng lên hơn 77.000 m2, trong khi đó, diện tích đất cây xanh, khu vui chơi giải trí bị giảm hơn 74.000 m2…

Ngoài ra, tại một số dự án khác, đã có hiện tượng chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định, cấp cả đất rừng cho cán bộ là lãnh đạo tỉnh, gây bức xúc trong dư luận.

Bên cạnh đó, TTCP đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ do vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xử lý công trình xây dựng theo quy định. Yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp không đủ điều kiện được giao đất tái định cư. Nếu phát hiện có tiêu cực, vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn để được giao đất tái định cư, không phải người bị thu hồi đất thì phải có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật…

Ngọc Anh