Theo UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh, với vai trò là Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công thương giai đoạn 2017-2018, ông Lê Văn Tường cùng tập thể Ban Giám đốc trong quá trình lãnh đạo đã thiếu kiểm tra để xảy ra các vi phạm trong công tác tài chính, kế toán tại Sở Công thương.

Ngoài ra, là người ký thanh toán, người được ủy quyền của chủ tài khoản nhưng ông Tường đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra trong quá trình quản lý, điều hành, để xảy ra các vi phạm trong công tác tài chính, kế toán tại các phòng chuyên môn thuộc Sở Công thương do mình phụ trách theo Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr, ngày 5/4/2021 của Thanh tra tỉnh.

UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh kết luận ông Lê Văn Tường đã vi phạm Điều 8, Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Vi phạm trên đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Sở Công thương và cá nhân đồng chí Lê Văn Tường; đến mức phải xử lý kỷ luật.

Từ những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Văn Tường, đảng viên, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh.

PV