leftcenterrightdel
 Ảnh: UBKT Trung ương

Thông tin từ UBKT Trung ương cho biết, ông Trương Đức Vinh có các khuyết điểm, vi phạm: Từ tháng 5/2017 đến nay, với chức trách, nhiệm vụ được giao là Phó Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Pleiku, nhưng khi có nhiều dư luận xấu về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đồng chí không đề xuất Chi ủy Chi bộ kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, khiến nhiều đảng viên có vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bản thân không gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chịu trách nhiệm trực tiếp và trách nhiệm liên đới trong việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Pleiku đo vẽ, thực hiện tách thửa đất nông nghiệp, ký trích lục bản đồ địa chính cho nhiều trường hợp không đúng quy định, dẫn đến tình trạng phân lô bán nền, hình thành các khu dân cư tự phát, không theo quy hoạch, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị.

Theo UBKT Trung ương, những khuyết điểm, vi phạm của ông Trương Đức Vinh là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức đảng và bản thân, để lại hậu quả khó khắc phục, gây dư luận không tốt, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Thế Đức