UBND TP HCM vừa có thông báo số 532/TB-VP của Chủ tịch UBND TP HCM – Nguyễn Thành Phong về kết luận thanh tra trách nhiệm tiếp công dân và trách nhiệm lãnh đạo của Sở TN&MT TP HCM và UBND 7 quận, huyện.

leftcenterrightdel
Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM.  (Ảnh IT)

Theo kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Sở TN&MT và Chủ tịch UBND quận 1, 3, 11, Tân Bình và huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi liên quan đến công tác trách nhiệm tiếp công dân, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân của các đơn vị.

Cụ thể, Giám đốc Sở TN&MT bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì chưa kịp thời triển khai công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; thiếu đôn đốc, nhắc nhở các phòng, ban thuộc Sở chậm thực hiện kết luận tiếp công dân; thông báo kết luận sau khi tiếp công dân chưa nêu rõ thời hạn trả lời công dân.

Chủ tịch UBND 7 quận, huyện bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì thực hiện sổ sách công dân chưa đúng mẫu theo quy định; thiếu đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Chủ tịch UBND quận 3, 11, huyện Củ Chi, Cần Giờ đặt ra thủ tục tiếp dân trực tiếp như: đăng ký lãnh đạo tiếp dân, hẹn lịch tiếp dân vào ngày khác theo giấy mời là chưa đúng. Chủ tịch UBND quận 1 chậm trễ kiện toàn nhân sự Ban tiếp công dân.

leftcenterrightdel
Kiểm điểm Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và hàng loạt Chủ tịch UBND các quận, huyện trong công tác tiếp công dân. 

UBND TP HCM giao Chủ tịch UBND 7 quận, huyện chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân và khắc phục đối với các việc sau:

Không tham mưu cho Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định; Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công dân chưa nghiêm túc, còn mang tính hình thức; Chưa nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh tra về tiếp công dân; Để thất lạc sổ sách, hồ sơ và tài liệu phục vụ tiếp công dân; Không ban hành thông báo tiếp công dân; Các phường, xã, thị trấn mở sổ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ không đúng mẫu quy định; Chưa ghi chép đầy đủ hướng xử lý và việc theo dõi nội dung chỉ đạo sau khi tiếp công dân chưa được đảm bảo…

Ngoài ra, UBND TP HCM giao Ban tiếp công dân thành phố tham mưu UBND TP chỉ đạo UBND 24 quận, huyện và các Sở ngành tiếp tục rà soát để chấn chỉnh khắc phục sai phạm, thiếu sót nêu trên.

Giao Thanh tra thành phố theo dõi, giám sát, đôn đốc, xử lý sau thanh tra; tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan có liên quan báo cáo UBND TP HCM theo quy định./.

Nguyễn Lánh