Ngày 27/11, Thanh tra TP HCM phối hợp với Trung tâm Báo chí TP HCM tổ chức buổi họp báo về kết quả rà soát, kiểm tra đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất ở trên địa bàn huyện Hóc Môn từ năm 2015 đến tháng 7/2016.

leftcenterrightdel
Buổi họp báo về kết quả rà soát, kiểm tra đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất ở trên địa bàn huyện Hóc Môn từ năm 2015 đến tháng 7/2016. (Ảnh: HM/HMC)

Tại họp báo, Phó Chánh Thanh tra TP HCM Trần Đình Trữ cho biết kết quả kiểm tra, rà soát, số lượng hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở không đúng quy định trên địa bàn huyện Hóc Môn giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7/2016 là 1.386 hồ sơ, được chia thành 7 nhóm hồ sơ theo pháp lý quy hoạch sử dụng đất.

Trong đó có 527 trường hợp đã tách thửa và chuyển nhượng thành 1.086 trường hợp, có 64 trường hợp tách thành nhiều thửa để chuyển nhượng, có 634 trường hợp đã thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng và hiện nay vẫn còn 429 trường hợp đang thế chấp quyền sử dụng đất.

Về việc cấp phép xây dựng công trình, trong số 1.386 trường hợp đã chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên có 515 trường hợp có hộ khẩu ngoài huyện Hóc Môn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp và sau đó chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở. Trong số các trường hợp này, có 205/515 trường hợp đã được cấp phép xây dựng; hiện trạng có 21 nhà xưởng (có 10 trường hợp có diện tích từ 1.000m2 đến 1.628m, số trường hợp còn lại từ 500m2 trở lên); 3 trường hợp UBND huyện Hóc Môn kiểm tra, lập biên bản vi phạm và ghi nhận sai công năng.

Cũng tại buổi họp báo, ông Trần Đình Trữ cho biết tháng 1/2019 UBND huyện Hóc Môn đã tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 58 cá nhân có sai phạm liên quan đến công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015-2016, trong đó có 15 cá nhân liên quan đến việc ký mục đích sử dụng đất sẽ kiểm điểm cùng với kết quả rà soát các hồ sơ còn lại.

Đồng thời, UBND TP HCM cũng đã giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hóc Môn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn có liên quan đến sai phạm và báo cáo kết quả cho UBND TP.

Liên quan đến vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Tuyên cho biết, UBND huyện đã thực hiện rà soát tất cả các đồ án chứ không chỉ riêng những trường hợp nằm trong 1.386 hồ sơ thuộc kết luận. Quá trình lập, rà soát đều căn cứ thực hiện theo pháp luật và các thông tư liên quan, đảm bảo thông qua các bước rà soát, công khai, tổ chức lấy ý kiến công dân và các chuyên gia, có ý kiến thẩm định của Sở Kiến trúc trước khi trình TP và Chủ tịch huyện.

Về việc xây dựng nhà xưởng sai công năng, huyện Hóc Môn đã lập hồ sơ với Sở Xây dựng để điều tra, xử lý. Sau khi rà soát lại quy hoạch, những phần đất không phù hợp với mục đích sử dụng đất cũng sẽ được huyện tổng hợp và báo cáo cho TP HCM thông qua Sở TN-MT để UBND TP HCM giải quyết./.

Nguyễn Lánh