Theo Kết luận của Thanh tra TP HCM, từ năm 2014 đến nay, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh các thời kỳ đã có những thiếu sót, sai phạm liên quan đến việc thực hiện các quy định đối với lĩnh vực tài chính, kế toán như không mở sổ sách kế toán; chứng từ không theo trình tự thời gian, bỏ sót hoặc trùng phiếu thu, phiếu chi; thất lạc chứng từ, từ năm 2014 - 2018; tùy tiện chi tạm ứng… dẫn đến mất cân đối thu chi và thâm hụt ngân sách.

UBND Xã Bình Hưng đã sử dụng nguồn cải cách tiền lương với số tiền hơn 10,5 tỉ đồng để chi hoạt động thường xuyên và chi hoạt động cưỡng chế; sử dụng Quỹ an ninh quốc phòng số tiền gần 200 triệu đồng để chi công tác cưỡng chế… là vi phạm chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

Đến hết tháng 12/2018 xã mới hoàn trả lại hơn 7,6 tỉ đồng trong số này. Đoàn thanh tra đánh giá đây là sai phạm rất nghiêm trọng cần được chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh.

leftcenterrightdel

Nhiều sai phạm tại UBND huyện Bình Chánh. 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh được tạm giao quản lý cho thuê và bán hóa giá tài sản nhà nước trên địa bàn huyện nhưng việc theo dõi chưa chặt chẽ; cập nhật biến động chưa kịp thời; chưa có biện pháp xử lý tình trạng nhiều hộ dân không ký hợp đồng thuê nhà, không nộp tiền thuê nhà gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Trong quá trình bán hóa giá 9 căn nhà, công ty chưa tuân thủ nghiêm về quy trình như không có biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà hóa giá, chưa thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người mua dù đã thanh toán đủ tiền…

Việc thực hiện đề án nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 đến nay vẫn chưa hoàn thành, còn 5 công trình chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng; 13 công trình đang lập thủ tục quyết toán.

Từ đó dẫn đến chưa sử dụng hiệu quả số tiền hơn 10 tỉ đồng gây lãng phí nguồn kinh phí ngân sách được phân cấp. Có dấu hiệu chiếm dụng ngân sách thành phố trong khi trên địa bàn thành phố còn nhiều công trình cần được cấp vốn để triển khai.

Ngày 8/11/2019, Thanh tra Thành phố đã ban hành quyết định về việc thu hồi số tiền hơn 10 tỉ đồng nói trên để tạm giữ nhưng UBND huyện Bình Chánh không thực hiện. Ngoài ra, việc tạm ứng ngân sách ở huyện kéo dài nhiều năm nhưng chưa thực hiện thu hồi với số tiền hơn 18,6 tỉ đồng, trong đó có những khoản ứng khó có khả năng thu hồi xảy ra vào năm 2002…

Đối với việc công khai, minh bạch và giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện Bình Chánh chưa thực hiện đúng một số biểu mẫu theo quy định. Việc thực hiện thư xin lỗi trong trường hợp chậm giải quyết thủ tục hành chính chưa kịp thời, còn tình trạng ban hành thư xin lỗi sát ngày hoặc sau ngày hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; cán bộ thụ lý chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ, phát hành văn bản yêu cầu bổ sung trước ngày hẹn trả hồ sơ 1 ngày không đúng quy định.

Việc bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo còn chưa đảm bảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện Bình Chánh (1 trường hợp), chưa đảm bảo về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện (10 trường hợp); 1 trường hợp chưa đảm bảo theo quy định về thời gian bổ nhiệm lại (chậm 21 ngày), chưa đúng quy định.

UBND huyện không lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi, đủ điều kiện chuyển đổi vị trí công tác khi ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hằng năm, chưa đảm bảo quy định. Có 8 trường hợp chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ đơn vị không ban hành quyết định điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, chưa đảm bảo quy định. Việc thực hiện đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 đã được UBND TP HCM phê duyệt chưa đạt kế hoạch, không đảm bảo số lượng tinh giản theo đề án (từ năm 2017 đến tháng 11/2019, theo đề án phải tinh giản biên chế 228 người, thực tế tinh giản được 4 người).

Theo kết luận thanh tra, việc kê khai tài sản, thu nhập tại UBND huyện Bình Chánh còn có các sai sót như kê khai tổng thu nhập thấp hơn thực tế; không kê khai biến động và giải trình tăng - giảm tài sản; không kê khai cụ thể về thu nhập thực tế của vợ, chồng và các khoản thu nhập khác; không kê khai chi tiết về nhà ở, đất và biến động của nhà ở; người nhận bản kê khai chưa thực hiện ký nhận vào bản kê khai và ký từng trang theo quy định. Chưa kiểm tra, giám sát việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của các phòng ban trực thuộc, còn tình trạng Phòng Quản lý đô thị chưa thực hiện công khai bản kê khai tài sản, chưa đúng quy định./.

Sơn Tùng - Tuấn Anh