Cụ thể, thông tin từ Thành ủy TPHCM cho biết, thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh theo Quy định 1374-QĐ/TU, ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; UBKT Thành ủy TPHCM đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có liên quan đến nội dung phản ánh của báo chí và đơn thư tố cáo tại Đảng bộ Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM (đây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối Đại học – Cao đẳng TPHCM).
leftcenterrightdel
Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM 
Qua kết quả kiểm tra, UBKT Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm theo thẩm quyền.
 
Theo thông báo của UBKT Thành ủy TPHCM, Đảng ủy Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 và các đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường; thực hiện quy chế dân chủ. Cùng với đó là vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức cán bộ; việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác quản lý tài chính tại đơn vị.
 
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; UBKT Thành ủy TPHCM đã yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học – Cao đẳng TPHCM chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy và đảng viên là cán bộ lãnh đạo Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM theo thẩm quyền quản lý.
 
Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng TP đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với tập thể Đảng ủy Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.
leftcenterrightdel
 Ông Phan Minh Phụng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM
Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học - Cao đẳng TPHCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đảng viên Phan Minh Phụng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học - Cao đẳng TPHCM, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM.
leftcenterrightdel
Ông Hà Thanh Việt, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng TPHCM cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 2 trường hợp khác. Đó là đảng viên Hà Thanh Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM và đảng viên Lê Thị Thanh Tâm, nguyên Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM. 
Thế Đức