leftcenterrightdel
Trụ sở Công ty Ngô Quyền. 

Báo Bảo vệ pháp luật đã có bài phản ánh về việc, ông Nguyễn Văn Hưng mới chân ướt chân ráo về làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Dịch vụ Ngô Quyền (sau đây viết tắt là Công ty Ngô Quyền), nhưng đã để xảy ra một loạt sai phạm về quản lý điều hành và tài chính.

Hậu quả là, hàng trăm người lao động của Công ty Ngô Quyền hơn 6 tháng nay không có lương, nợ bảo hiểm, nợ thuế, ngân hàng niêm phong tài khoản, mọi hoạt động đình trệ. Nghiêm trọng nữa là ông Nguyễn Văn Hưng  - Tổng Giám đốc Công ty Ngô Quyền còn để xảy ra sai phạm về tài chính với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Trước sai phạm tại Công ty Ngô Quyền, thực hiện quyền, trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, Văn phòng Thành ủy Hải Phòng đã có nhiều văn bản nhắc nhở, yêu cầu Công ty Ngô Quyền nghiêm túc thực hiện nội dung kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và báo cáo tài chính công ty.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hưng  - Tổng Giám đốc Công ty Ngô Quyền lại trây ỳ không thực hiện sự chỉ đạo của Văn phòng Thành ủy Hải Phòng và có đơn xin nghỉ việc để “né” trách nhiệm.

leftcenterrightdel
 Thông báo miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty Ngô Quyền.

Sau khi Báo Bảo vệ pháp luật có bài phản ánh, Văn phòng Thành ủy Hải Phòng đã vào cuộc và ngay sau đó, Phòng Tài chính Đảng đến kiểm tra tại Công ty Ngô Quyền.

Đến ngày 6/8/2019, Văn phòng Thành ủy Hải Phòng có thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Ngô Quyền đối với ông Nguyễn Văn Hưng.

Theo đó, Văn phòng Thành ủy Hải Phòng giao Chủ tịch HĐQT Công ty Ngô Quyền ban hành quyết định miễn nhiệm theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Ngô Quyền.

Văn phòng Thành ủy Hải Phòng cũng yêu cầu ông Nguyễn Văn Hưng tiếp tục công tác tại công ty để báo cáo giải trình, khắc phục các tồn tại phát sinh trong thời gian ông Hưng làm Tổng Giám đốc.

Thực hiện thông báo của Văn phòng Thành ủy Hải Phòng, ngày 7/8/2019, Chủ tịch Công ty Ngô Quyền có quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Hưng và bố trí công việc phù hợp để ông Hưng báo cáo giải trình, khắc phục hậu quả.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục trở lại vụ việc này.

Khánh An